Primăvara este mult mai frumoasă împreună cu colegii! ss slid mai jkl g ghdf dsf

PROIECT TRANSNAȚIONAL „Mascotele călătoare ”

Un copil poate să înveţe oricând un adult trei lucruri: cum să fie mulţumit fără motiv, cum să nu stai locului niciodată şi cum să ceară cu insistenţă ceea ce îşi doreşte.” ( Paulo Coelho)

Da,am învățat împreună – copii și învățători, unii cu alții, unii de la alții. Am experimentat și  ne-am lărgit orizontul peste Prut,la frații noștri de sânge, limbă și tradiții.

Elevii claselor a IV-a,ghidați de învățătoarele Viorica Caranciuc și Ludmila Popescu au facut schimb de gânduri, idei, activități.S-au bucurat, împărtășind din munca lor, au primit cu drag ce-au oferit ceilalți,au legat noi relații de prietenie în cadrul parteneriatului de proiect transnațional.

Proiectul ,,Ursuleții de pluș RO-MD”,s-a desfășurat în perioada octombrie-decembrie 2020.

Subcompetențe:

  1. Dezvoltarea capacităţilor de exprimare orală;
  2. Dezvoltarea capacităţii de cooperare şi comunicare;
  3. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiu şi aplicarea cunoştinţelor însuşite în contexte diferite.

Obiective:

* Să cunoască aspecte legate de geografia și istoria țărilor partenere;

* Să comunice informații despre sine și despre colegi partenerilor – online și în scris;

*Să povestească aspecte din activitățile desfășurate;

* Să își exprime sentimente trăite pe parcursul activităților;

    Proiectul a trecut prin mai multe etape:

1.ETAPA DE PREGĂTIRE

2.SALUTUL VIRTUAL AL MASCOTELOR

3.ETAPA CĂLĂTORIEI PESTE PRUT

4.ETAPA VIZITEI ȘCOLARE PESTE PRUT

5.ETAPA REVENIRII ACASĂ

6.ETAPA DE REFLECȚIE ȘI RAPORTARE

  Proiectul a fost unul dintre cele mai frumoase,o experiență bogată și o implicare fructuoasă a celor mici și a celor mari.Experiența trăită pe parcursul desfășurării proiectului și întâlnirile virtuale,au legat noi prietenii și sperăm să rămână în inimile copiilor,ca o poveste frumoasă,autorii fiind chiar ei.

     

                                                                             Caranciuc Viorica,învățătoare,grad didactic I