Primăvara este mult mai frumoasă împreună cu colegii! ss slid mai jkl g ghdf dsf

Misiune, viziune


Viziunea liceului

 exprimă finalitatea ideală a procesului de dezvoltare într-o perspectivă de cinci ani. 

 

Liceul Teoretic „A. Mateevici” este o instituţie ce este receptivă la ideile inovatoare, la formarea unui absolvent cu competenţe şi deprinderi de viaţă, cu atitudine civică şi cunoştinţe ample despre identitatea naţională, cu profesori şi părinţi dornici să coopereze pentru creşterea calităţii serviciilor educaţionale oferite. Instituţie ce creează un climat de muncă şi învăţare stimulativ, implicarea cadrelor didactice în cursuri, proiecte şi parteneriate educaţionale.

 

Realizarea acestei viziuni se axează pe:
• Absolvenţii noştri au reuşit să se afirme la nivel raional, naţional şi internaţional;
• Echipa managerială este capabilă să valorifice resursele umane şi să implementeze un management modern;
• Cadre didactice competente;
• Bază tehnico-materială suficientă;
• Instituţia dispune de un parteneriat activ cu mai multe instituţii din raion şi republică.


Misiunea liceului 

 

Liceul nostru  este un izvor de cunoştinţe pentru toţi cei care au nevoie de educaţie, centrul realizărilor în dependenţă de capacităţile fiecăruia. Instituţia ce oferă încredere fiecărei persoane, unde elevul, indiferent de etnie, este întrebat, ajutat, educat  să crească cu astfel de idealuri şi valori precum bunătatea, corectitudinea, dragostea de ţară şi responsabilitatea; stimulează reuşita individuală şi tinde să creeze o personalitate integră, desăvârşită, principială şi sănătoasă, conştientă de propria identitate.