Primăvara este mult mai frumoasă împreună cu colegii! ss slid mai jkl g ghdf dsf

Arte. Tehnologii. Sport

 

Activitatea comisiei metodice „Arte. Tehnologii. Sport’’ din IP LT „A. Mateevici” or Șoldănești

 

Comisia metodică „Arte. Tehnologii. Sport” din IP LT „A. Mateevici” or Șoldănești pe parcursul anului de studiu 2016-2017 organizează și realizează diverse activități didactice, metodice și de formare continuă în cadrul instituției și în afara ei.

 

Principalele obiective ale catedrei/comisiei metodice „Arte. Tehnologii. Sport” sunt:

  • Organizarea și dirijarea activității metodice în cadrul comisiei.
  • Monitorizarea activității didactice a tuturor membrilor catedrei și asigurarea consilierii metodice.
  • Evaluarea realizării obiectivelor curriculare la disciplinele din cadrul catedrei.
  • Organizarea activităților extracurriculare a elevilor la disciplinele din cadrul catedrei.
  • Analiza rezultatelor activităților metodice desfășurate în cadrul catedrei etc.

 

Reeșind din cele menționate comisia/catedra metodică „Arte. Tehnologii. Sport”’ vine cu un șir de activități realizate pe parcursul anilor de studiu 2016-2017.

 

Integrarea idealurilor olimpice în sistemul de educație reprezintă o metodă pedagogică efectivă, care contribuie la dezvoltarea personalității umane prin intermediul pontențialului sportului și activității fizice. Ghidarea tinerei generații spre un mod de viață activ și promovarea valorilor olimpice în rîndul tinerilor reprezintă prioritatea de bază a întregii catedre metodice „Arte. Tehnologii. Sport”.

 

Nu există o mai bună ilustrare a acestei constatări decât cel mai recent proiect comunitar „Opurtunități comunitare pentru o viață activă șoldăneștenilor” co-finanțat de către „Polish Aid Solidarity Fund PL în Moldova” în cooperare cu Consiliul Raional Șoldănești, DÎȘ, ONG „Femina Nova-Lex Nova”, Administrația LT „A. Mateevici’’ – coordonator de proiect d-na director, Aliona Pinzari. Gratie acestui proiect s-a renovat capital sala mare de sport a instituției.

 

Un obiectiv prioritar al comisiei metodice este informarea comunității despre modul sănătos de viață prin sport și recreare activă și realizarea diverselor activități școlare șe extrașcolare în scopul promovării sportului și a activității motrice. După cum spune Muhamed Ali:

„Campionii nu se nasc în sălile de sport. Campionii sunt făcuți din ceea ce au mai adânc sădit în ei: o dorință, un vis, o chemare”, la fel și elevii liceului zilnic se antrenează în această sală dornici de a face sport și de ași întrema sănătatea.

 

Primul campionat de rang raional la volei s-a încununat cu succes pentru echipa de femei din or. Șoldănești, unde sau clasat pe locul I.

 

 

În cadrul Proiectului s-au desfășurat mai multe activități extrașcolare de exemplu:

-​ Competiții sportive la volei care au fost desfășurate în cadrul săptămânii educației fizice.

-​ Competiții sportive la minifotbal și volei consacrate Zilei Tineretului, unde au participat echipele de băieți și fete din clasele a VII-XII.

-​ Concurs sportiv „Mama, Tata, Eu – suntem activi mereu”.

 

În cadrul Jocurilor Sportive ale Elevilor echipele de elevi ai LT „A. Mateevici” se bucură de următoarele rezultatele:

 

​ La VOLEI:

Locul I – echipa de fete (gimnaziu)

Locul I – echipa de băieți (gimnaziu)

Locul I – echipa de fete (liceu)

Locul I – echipa de băieți (gimnaziu)

 

​ La BASCHET:

Locul II – echipa de băieți (gimnaziu)

Locul I – echipa de fete (liceu)

Locul I – echipa de fete (liceu)

 

​ La TENIS DE MASĂ:

Locul II  – echipa l/t „A. Mateevici”

 

​ La ȘAH:

Locul II – echipa l/t „A. Mateevici”

 

​ La „DAME”:

Locul II -echipa l/t „A. Mateevici”

 

​ La MINIFOTBAL:

competiție „CUPA PREȘEDINTELUI” – locul IV.

 

-​ În cadrul Festivalului Național al Sportului Școlar echipele de fete și băieți ai L/T „A. Mateevici” au participat la competițiile sportive la volei – etapa republicană, unde au prezentat raionul Șoldănești și au revenit cu mențiune pentru participare activă.

 

Comisia metodică a realizat cu succes și obiectivul: Realizarea formării continue a personalului didactic și asigurarea metodică a procesului educațional la disciplina educația fizică.

 

La acest capitol putem menționa desfășurarea:

– Seminarului raional instructiv pentru profesorii de ed. fizică din raion cu subiectul „Cunoașterea și demonstrarea etapelor concursului din cadrul Festivalul Național al Sportului Școlar – etapa raională”.

– Activitatea Master Class cu prezentarea Jocurilor Dinamice în cadrul lecțiilor de educație fizică.

 

La activitate de rang raional echipa l/t „A.Mateevici” s-au clasat pe locul I, unde în continuare au participat la etapa zonală republicană, reprezentînd raionul Șoldănești și s-au învrednicit de locul IV din 15 raioane participante.În perioada anului de învățămînt disciplinele de studiu artă plastică, educație tehnologică, ed. muzicală la fel de activ se implică în procesul instructiv didactic. S-au desfășurat săptămînele la obiect unde elevii s-au manifestat cu rezultate foarte bune la diverse concursuri, expoziții, activități extracurs.

-​ Ansamblul folcloric sunt lauriați ai locului II la Festivalul de Muzică Ușoară din cadrul concursul „Tinerele Talente” – eleva Ceborciu Ionela

și locul II – muzică Populară – eleva Graminschii Anastasia.

-​ La olimpiada raională la ed. muzicală – locul II.

Menționăm că disciplina ed. muzicală în ultimii trei ani menține locul I la festivalul – concurs al Cîntecul Pascal.Disciplina arta plastică și ed. tehnologică se prezintă cu o bogată și interesantă expoziție de lucrări confecționate manual din diverse materiale și tehnici de artă: din lemn, metal, fibre vegetale, bisere, obiecte croșetate, împletite, tricotate, pictate și aplicate, ceea ce dă dovadă că copii posedă diferite deprinderi ce le vor fi de folos în viață .

-​ Expoziții de desene pe tematica Sfintelor Sărbători de Paște; sărbătorea Mărțișorului, Ziua Internațională a Femei; Confecționarea decorului de Anul Nou; Ziua Dragobetelor etc.

-​ La data de 27 martie, elevii l/t „A. Mateevici” au participat activ cu diverse desene și compoziții pe baza versurilor lui A. Mateevici – activitate extrașcolară dedicată marelui poet.

-​ De Ziua Păcălelilor la fel elevii din ciclu gimnazial vine cu o variată gamă de desene, caricaturi, decor de scenă pentru a impresiona publicul cu talente minunate în arta desenului și graficii.

-​ La olimpiada raională de arte plastice-2016 eleva clasei a VII-a „A” Stițco Mădălina să învrednicit de locul I. În 2017 eleva clasei a VII „B”  Vidrașu Liudmila – locul III .