Primăvara este mult mai frumoasă împreună cu colegii! ss slid mai jkl g ghdf dsf

Comisia metodică „Ştiinţe reale”

 

Comisia metodică „Ştiinţe reale” este  numeroasă, incude 8 profesori care predau disciplinile de studii: biologia, chimia, fizica şi informatica.

Ambianţa comisiei metodice permite o conlucrare armonioasă, completă şi valoroasă în vederea dezvoltării profesionale, de parteneriat şi cooperare a profesorilor.

Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea demersului educaţional se realizează în contextul pedagogiei axate pe competenţe, care asigură formarea la elevi a unui sistem de competenţe funcţionale, necesare pentru adaptarea la cerinţele societăţii contemporane.

Aplicarea diverselor stategii didactice exprimă creativitatea şi libertatea în procesul predării disciplinelor reale în liceu, şi reprezintă cheia succesului în dezvoltarea competenţelor teoretice şi investigaţionale la elevi. Fapt confirmat prin obţinerea performanţelor sesizabile în cadrul olimpiadele raionale la disciplinele reale. De  exemplu, în anul curent de studii numărul elevilor premianţi : biologia – 4; chimia – 6; fizica – 6; informatica – 10.

Realizările comisiei sunt reprezintate de diversele activităţi extacurriculare care conferă duritatea şi perpetuarea bunelor tradiţii şi practici din liceu: activităţi ecologice, de promovare a modului sănătos de viaţă, cunoaşterea biodiversităţii Republicii Moldova, siguranţa utilizării TIC-ului, demonstrarea experimentelor fizice şi valorificarea corectă a substanţelor chimice în viaţa de toate zilele.

Generalizarea şi sistematizarea cunoştinţelor despre animale- existenţa lor, relalaţia lor cu mediul, rolul în natură şi în viaţa omului, îmbunătăţirea capacităţilor de a le recunoaşte şi creşterea gradului de conştientizare faţă de riscurile dispariţiei animalelor din cauza acţiunilor pe care le întreprinde omul le formează în cadrul activităţilor de Ziua Mondială a Animalelor.

Elevii conştientizează faptul că trebuie să ducă un mod sănătos de viaţă, să fie solidari cu persoanele infectate cu HIV/SIDA şi să reducă/stopeze numărul de persoane infectate, în cadrul activităţilor desfăşurate în prima decadă a lunii decembrie.

Un indiciu important al realizărilor comisiei metodice „Ştiinţe reale” este numărul de absolvenţi ai liceului care îşi continuă studiile la facultăţile Universităţii de Medicină şi Farmacie, Universităţii Agrare, Universităţii Tehnice etc. din R.Moldova cît şi de peste hotarele ţării.