Primăvara este mult mai frumoasă împreună cu colegii! ss slid mai jkl g ghdf dsf

Comisia Metodică „Educație socio-umanistică”

Membrii comisiei metodice „Educație socio-umanistică” continuă tradițiile, bunele practici și valorile educaționale create de generația primilor profesori care au activat în instituția noastră.

Astfel, profesorii de geografie, istoria românilor și universală, educație civică se află într-un continuu proces de formare urmând studii de masterat; participând la conferințe, seminare, cursuri, training-uri locale, naționale, internaționale, ultimile fiind desfășurate cu implicarea formatorilor din România, Georgia, Polonia etc. Profesorii frecvent urmează diverse cursuri online pentru a descoperi noi instrumente web aplicabile la ore și în activități extracurs, utilizează tabla interactivă.

Membrii comisiei metodice au o experiență bogată de a activa în calitate de formatori locali la disciplina educație civică (2001); la istoria românilor și universală (2007, 2010); coordonatori locali pentru raionul Șoldănești în Proiectul desfășurat de CNTM „Promavarea UE în școli” desfășurat în primăvara a. 2015.

Menționăm câteva proiecte desfășurate de profesori.

De doi ani în luna decembrie desfășurăm activitatea „Maratonul scrisorilor” inițiată de către Amnesty International în cadrul căreea elevii colectează sute de semnături din comunitate în susținerea unor persoane cărora li se încalcă grav Drepturile Omului de către guvernele represive.

O tradiție este de a desfășura în colaborare cu profesorii universitari a unor proiecte de cercetare a istoriei locale în baza diferitelor subiecte: Băștinașii noștri – activiști ai mișcării de eliberare națională din Basarabia a.1917-1918; Deportarile de la mijlocul sec al XX-le din RSSM; Mihai – Artist al Poporului. Cele mai reușite produse ale elevilor au fost publicate.

Ani de-a rândul se desfășoară activitatea ,, Călătorim prin țările lumii” în cadrul căreia elvii își aleg o țară pe care o prezintă din punc de vedere geografic, istoric, economic și cultural , aducând în scena liceului portul național al țării prezentate, datini, obiceie și tr adiții alediferitor țări ale lumii.

O altă activitate la care participăm în decurs de 4 ani la rând este concursul republican ,,Europa la noi acasă” în cadrul căruia am desfășurat mai multe activități: concursul desenelor , acțiuni de voluntariat, curățenia în comunitatea natală, concurs de eseuri tematice. La etapa republicană elevul clasei a XII , Banari Ion, s-a învrednicit de locul III și i s-a propus să facă studii bugetare la universitatea Perspectiva din or. Chișinău.

Încă o activitate desfășurată a fost ,, Ora Terrei”, în cadrul căreia

elevii au meșterit globulețe din ciară și pliante în care au informat populația din comunitate despre importanța acestei ore consacrate Terrei.