Primăvara este mult mai frumoasă împreună cu colegii! ss slid mai jkl g ghdf dsf

Comisia metodică “Învățământ primar”

„Ceea ce realizează un dascăl,
plimind intelectul unui copil de la 6-7 ani,
e chiar un… miracol!”
Ioan Chelaru

Formarea personalităţii începe din frageda copilărie, lucrul cu “cei mici” iniţiază calatoria spre “Centrul inimii”, evident, rolul învăţătorului este decisiv.

Componența comisiei metodice “Învățământ primar” : 11 cadre, 7 – grad didactic doi, 1 – întâi

Tema de cercetare: Organizarea procesului de evaluare prin descriptori – componentă de bază în asigurarea calității în educație.

Obiectivele prioritare: coordonarea activităților metodice vizând învățarea bazată pe competențe și dirijarea învățării eficiente, prin dezvoltarea motivației intrinseci; îmbunătățirea strategiilor didactice în scopul asigurării unei lecții moderne, centrată pe profunzime și calitate.

Activităţile în cadrul comisiei metodice au fost realizate constructiv şi eficient cu contribuţia șefei comisiei L. Popescu, secretarei O. Strah, dar și a tuturor membrilor care au prezentat ore publice, activităţi extracurriculare sau subiecte teoretice, informaţii utile şi explicite cu aplicarea metodologiilor avansate şi tehnicilor modeme. În cadrul debrifărilor a persistat o atmosferă colegială, prietenoasă, productivă şi de cooperare.

Prezentări de ore publice: Limba română: Textul ,,Cioc!Cioc!Cioc!” de Emil Girleanu 20.10.2016, Durnea Tatiana, clasa a II-a ,,A”, matematica: Legatura dintre adunare si scadere, 06.12. 2016, Popescu Ludmila , clasa a IV-a,,B”; stiinte: Pădurea – o cetate verde. Plantele decorative,17.02.2017, Crăciun Tamara, clasa a III- a ,,B’’, activități tematice: “O sută de vise și împliniri”, 14.02.2017, Gutu Elena, clasa I ,,A’’.

Au fost reflectate оn cadrul orelor publice comunicгrile: Valoarea educaționalг a metodei proiectului din perspectiva activitгților tematice, 06.12. 2016, Tatarenco Ecaterina, clasa a IV-a ,,A’’; Modalități de cercetare a mediului educațional incluziv în cadrul procesului educational, 04.01.2017, Strah Olga, clasa I-i ,,B’’; Eficienţa utilizării instrumentelor de evaluare criterială prin descriptori, 22.03.2017, Melnic Anastasia, clasa a II- a ,,B’’.

Majoritatea cadrelor didactice depun eforturi оn vederea asigurгrii unui climat favorabil desfгєurгrii activitгюilor de instruire, lecюiile se desfгєoarг оn sгli de clasг amenajate estetic.

Dna Popescu Ludmila: creativă, responsabilă, atentă, grijulie. Activitățile proiectate s-au remarcat prin relevanță, profunzime, calitate. Elevii au formate abilităţi de analiză a textului artistic, pot să argumenteze şi să-şi expună propriile opinii.

Doamna E. Tatarenco a desfășurat activități didactice, extradidactice bogate în conţinut, variate şi captivante, posedă arta comunicării eficiente şi capacitatea persuasivă. Finalizând studierea experienței avansate am realizat activitatea “Dascălul E. Tatarenco – destin, moştenire sau vocaţie …” .

Durnea Tatiana, mentor al debutantei Melnic A., demonstrează competenţe profesionale eficiente realizând lecții moderne, atractive, utilizând TIC-ul conferă evidenţă şi strălucire demersurilor didactice. Prin diversitatea metodelor şi tehnicilor obţine densitatea lecţiei, activizarea elevilor.

Strah Olga, are un respect deosebit pentru elevii săi, crede că toți elevii pot atinge criteriile de succes stabilite,aplică eficient diverse metode interactive, le dezvoltă competențele de cooperare, colaborare.
Gutu Elena caracteristic pentru învăţătoare este atitudinea serioasă faţa de selectarea materialului pentru fiecare lecţie, fiind bine structurate, chibzuite, cu consecutivitate logicг.

Crăciun Tamara e un bun psiholog, observă în fiecare elev aptitudinile şi capacităţile deosebite, le  valorifică prin apreciere şi susţinere.

Implicarea familiei asigură progresul fiecărui copil. Ne-am propus să devenim prietenoşi cu familia, graţie unui parteneriat eficient și interesant părinții entuziasmați sunt mereu alături în labirintul cunoașterii.

Mizăm și în viitor pe dărirea de sine, spiritul de inițiativă, abilitățile de lucru în echipă, perseverența cadrelor didactice pentru “a forma cetățeni cu minți iscoditoare, care să devină activi, competenți și cu o gândire critică, în raport cu această lume complexă” (Hattie, John, Învățarea vizibilă)

Maznic Elena, director adjunct instruire,

Învățământ primar