Primăvara este mult mai frumoasă împreună cu colegii! ss slid mai jkl g ghdf dsf

Catedre

Catedra   de limba șI literatura română

Catedrala cuvintelor … Cheile care deschid marile porți ale  sanctuarului sufletesc sunt instrumentele cu care operează zi de zi profesorii de la catedra de limba și literatura română. Ei sunt cei care au reușit , reușesc  și vor reuși să găsească  canoanele artei  didactice, întru a pătrunde în  sufletele discipolilor, a-i motiva să învețe a învăța , oferindu-le modele  prin fapte , activități , comportamente.

 Creatoarele de Frumos:  Dandara Elisaveta, Ciorici Elena, Chilimaru Elena, Chilimari Anastasia, Canțer Olga, Ciobîrca Lina au o dorință misterioasă să se facă pastorițe de fulgi , să aibă în grijă turme mari de-omăt și să le poarte prin ceruri lungi, ca să le aducă mai albe înapoi. ..

Dragostea nemărginită pentru ceea ce facem coboară  din inima de soare și lucește  în ochii  elevilor ca roua dimineții de pe floare . Iar cînd viața , ca valul,  ne pune la diverse și grele încercări, începem a culege  speranțele ce licăresc în ochii discipolilor  și iarăși se face lumină, e soare.

Deviza noastră este  și va fi : să muncim mai mult decît ni se cere și să trăim pentru a face lumea  mai bună, să fim înțelegători și să dăm lumii tot ce avem mai frumos. Atunci cînd marele cîntăreț al   limbii române și patronul  spiritual al liceului nostru ”A.Mateevici” se va regăsi peste veacuri prin prisma învățăceilor presurați cu lumina blajină a cuvîntului matern , noi, dascălii , ne vom bucura de succesele , de rodul muncii lor. În negura vremurilor vom aduna nectarul de cuvinte pentru a le demonstra tuturor că cel mai scump pe acest pămînt e tăinuit în ocna cuvintelor , cuvinte rostite de Creangă,Eminescu,Alecsandri,  Mateevici, Vieru, Matcovschi.

Și iarăși ne întoarcem la Catedrala cuvintelor  rostite cu drag de semănătorii de lumină, de cei strajeri ai limbii române care au  vegheat la capătîiul  sutelor de elevi ce  s-au alimentat din seva cuvîntului artistic rostit de  dumnealor,  profesorii de limba și literatura română : Nasu Maria, Elaș Maria,Dandara Gheorghe,  Cijevschi Irina, Filip Eudochia , Grăjdianu Valentina.  Avere nu am și nu pot da în dar niște pînze purpurii de corabie… Dar o amintire  despre  colegii nostri- e ca un copac înflorit în primăvară…Viitorul e o taină, trăim în present, iar  trecutul e o umbra, un fum, o poveste, un miracol.    De aceea este important să nu lăsăm uitării  lumina trecutului. Azi să depășim succesele predecesorilor nostri și să demonstrăm că suntem mai buni, mai luminoși la suflet, iar cuvîntul matern  să  rămînă mereu la el acasă, în capul mesei, unde-i este  locul.

Menirea catedrei de Limba şi Literatura Română are în vedere proiectarea conţinuturilor în funcţie de Obiectivele-cadru ale Curriculumului  disciplinar pe fiecare an de studiu, punerea accentului pe latura formativă a învăţământului, pentru educarea unor elevi apţi de a se raporta la cultură autonom, reflexiv, critic şi creativ.

Valori şi atitudini cultivate: gustul estetic în domeniul literaturii (dar şi în ceea ce priveşte artele în general); plăcerea lecturii; gândirea autonomă, critica ; sensibilitatea; formarea unor reprezentări culturale corecte, atât în ceea ce priveşte evoluţia şi valorile literaturii, cât şi în ceea ce ţine de cultura, literatura europeană sau cea universală.

Organizarea învăţământului : frontal; pe grupe; individual; în cabinete, clasa multimedia și sala de festivităţi, muzeul de literatură  şi cel de  studiere a ţinutului natal din liceu.

Baza tehnico-materială : manuale gratuite; accesul la Biblioteca Liceului; cinci săli special destinate Limbii şi Literaturii Române, clasa multimedia, 2 calculatoare, 2 proiectoare,  boxe.

Activităţi extraşcolare: obiceie   si  traditii

Participarea  la manifestări interne, locale, raionale, republicane și internaționale (spectacole, concursuri, sesiuni de comunicare ştiinţifică, simpozioane etc.)

Omagierea zilei  unui scriitor;

TVC literar –muzical;   dialoguri literare .

Spectacole, dramatizări consacrate marilor poeți, prozatori  ai neamului: M.Eminescu, Gr. Vieru, I.Druță, Donici, Caragiale, A.Mateevici ; M. Volontir , Gh .Urschi, A.Lupan;

Întîlnire cu scriitorii: A.Silvestru, N.Dabija, Ion Iachim,  Vasile Galaicu

Concursuri de recital tematic din creația unui scriitor ;

Masă rotunda  cu discuții în baza unor concepte: Menirea omului de artă.

Poezia  duhovnicească și valoarea ei contemporană

Conferința cu studiu de cercetare :Obiceie și tradiții  ale moldovenilor.

Concursul raional, national : La izvoarele înțelepciunii: Ciorici Daniela , mențiune,(2016)

Popușoil Livia, locul I, raion, locul III- republică (2015)

Concursul rational : Caravana talentelor : Ciorici Daniela , locul I,  concursul declamatorilor

Concursul raional de eseuri : Zbor frînt, Ciorici Daniela, locul I, între liceie.

Simpozionul international : valori ale educației , Galați, Romania, anul 2015, 2014,2013,2012( prof Ciorici E)

 

Program de consultaţii săptămânale pentru elevii care doresc să-şi consolideze, fixeze, clarifice materia dată.
Program suplimentar de pregătire a examenelor (BAC, 9 clase).

Program suplimentar de pregătire a elevilor performanţi pentru Olimpiadă şi diverse concursuri  de recuperare a materiei în cazul elevilor cu situaţie mediocră la învăţătură.