Primăvara este mult mai frumoasă împreună cu colegii! ss slid mai jkl g ghdf dsf

LICITAȚIE PUBLICĂ INTERNAȚIONALĂ privind achiziția lucrărilor de construcție pentru creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic ”Alexei Mateevici, or. Șoldănești (REPETAT)

http://adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3800&t=/Achizitii-publice/Proceduri/LICITAIE-PUBLICA-INTERNAIONALA-privind-achizitia-lucrarilor-de-constructie-pentru-creterea-eficientei-energetice-a-Liceului-Teoretic-Alexei-Mateevici-or-oldaneti-REPETAT

 

MSPL/GIZ/L/CEE/004/R

Autoritatea contractantă Agenția de Dezvoltare Regională Centru
Adresa str Alexandru cel Bun, 33, et.4, or. Ialoveni, Republica Moldova
Telefon/fax 0 (268) 2 26 92
Adresa electronică oficiu.adrc@gmail.com 
Secretarul grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie GOLOVCO SERGIU
Obiectul achiziţiei Executarea lucrărilor de construcție pentru creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Alexei Mateevici, or. Șoldănești (REPETAT)
Cod achiziție GIZ UE  
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini MD-6801, str Alexandru cel Bun, 33, et.4, or. Ialoveni, Republica Moldova
Locul desfășurării procedurii de achiziție publică MD-6801, str Alexandru cel Bun, 33, et.4, or. Ialoveni, Republica Moldova
Adresa electronică pentru comunicare/ solicitare a documentației de atribuire/ a clarificărilor oficiu.adrc@gmail.com
Telefon de contact persoana responsabilă fix: + 373 268 2 72 35; mob: + 373 78883842
Limba în care vor fi întocmite documentația standard/caietul de sarcini Dosarul de ofertă este disponibil numai în limba română.
Termenul de depunere a ofertelor 28 ianuerie 2020, ora 10:00 – ora Europei de Est.
Ședința de deschidere a ofertelor 28 ianuarierie  2020, ora 11:00 – ora Europei de Est.
Sursa finanțării Uniunea Europeană, Conform Acordului de finanțare
Procedura de achiziții publice aplicată Regulamentul GIZ Moldova în domeniul Achizițiilor Publice (versiune adaptată la dispozițiile PRAG UE)

http://adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=592&id=3651&t=/Achizitii-publice/Achizitii-in-proiecte-finantate-de-UE/Documente-i-Regulamente/Regulamentul-GIZ-Moldova-in-domeniul-Achizitiilor-Publice-versiune-adaptata-la-dispozitiile-PRAG-UE

Criterii de selecție Comitetul de evaluare va selecta ofertantul a cărui ofertă a fost determinată să fie în concordanță cu criteriile administrative, economice și tehnice și a oferit cel mai mic preț.
Criteriul de atribuire a contractului: Cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic este oferta licitată cu cel mai mic preț.
Termenul de valabilitate a ofertelor Ofertele trebuie să rămână valabile pentru o perioadă de 90 de zile de la data limită de depunere a ofertelor
Garanția bancară de participare la licitație 330,000 (trei sute treizeci de mii) MDL
Alte informații relevante: Autoritatea contractantă în conformitate cu Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Germaniei privind cooperarea tehnică semnat la 22 februarie 1994, ratificat prin Hotărârea Parlamentului nr. 499-XIII din 15 martie 1995 și în conformitate cu articolul 104 „Livrări fără taxe” din Codul fiscal (Monitorul Oficial nr. 76-80 din 20 aprilie 2012) vor aplica cota de TVA zero serviciilor contractate. Astfel, Oferta va fi prezentată la cota de TVA zero.

 

Important! La prezenta procedură se aplică clauza suspensivă înainte de adoptare a unei decizii de finanțare în privința atribuirii și semnării contractului, conform prevederilor p.2.4.6 din Regulamentul GIZ Moldova în domeniul Achizițiilor Publice (versiune adaptată la dispozițiile PRAG UE)