Primăvara este mult mai frumoasă împreună cu colegii! ss slid mai jkl g ghdf dsf

LICITAȚIE PUBLICĂ INTERNAȚIONALĂ privind achiziția lucrărilor de construcție pentru creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic ”Alexei Mateevici, or. Șoldănești (REPETAT)

Obiectul achiziţiei     Executarea lucrărilor de construcție pentru creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Alexei Mateevici, or. Șoldănești (REPETAT)

Autoritatea contractantă        Agenția de Dezvoltare Regională Centru

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini      MD-6801, str Alexandru cel Bun, 33, et.4, or. Ialoveni, Republica Moldova

Locul desfășurării procedurii de achiziție publică    MD-6801, str Alexandru cel Bun, 33, et.4, or. Ialoveni, Republica Moldova

Termenul de depunere a ofertelor         9 octombrie  2020, ora 11:00 – ora Europei de Est.

Sursa finanțării           Uniunea Europeană, Conform Acordului de finanțare

http://adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=592&id=3651&t=/Achizitii-publice/Achizitii-in-proiecte-finantate-de-UE/Documente-i-Regulamente/Regulamentul-GIZ-Moldova-in-domeniul-Achizitiilor-Publice-versiune-adaptata-la-dispozitiile-PRAG-UE