Primăvara este mult mai frumoasă împreună cu colegii! ss slid mai jkl g ghdf dsf

Realizări frumoase ale Comisiei Metodice Învăţământ primar 2018-2019

„Educaţia este activitatea de disciplinare, cultivare,civilizare şi moralizare a omului, iar scopul educaţiei estede a dezvolta în individ perfecţiunea de care este susceptibil” ( I.Kant)

   Reforma învăţămîntului şi modernizarea sistemului educaţional, la toate nivelurile, inclusiv la treapta învăţămîntului primar, îşi definesc cadrul instituţional prin crearea în fiecare unitate de învăţămînt a unei abordări complexe, menite să modernizeze procesul educaţional. 

     Activitatea desfăşurată la clasele primare în anul curent de studii 2018-2019 a fost organizată la nivel înalt , în cadrul lecţiilor şi a activităţilor extracurriculare.

  Membrii comisiei  au constatat că demersurile didactice şi extradidactice s-au încadrat în parametrii specifici asigurării calităţii procesului educaţional în concordanţă cu conţinuturile curriculei modernizate. Strategiile didactice interactive, participative aplicate într-un sistem argumentat, integrarea funcţională a mijloacelor didactico-tehnice au motivat şi stimulat activitatea elevilor la nivelul proximei dezvoltări. Stilul democratic, valorificarea potenţialului educativ, caracterul diferenţiat şi creativ al instruirii, realizarea integrală a obiectivelor, utilizarea tehnicilor adecvate de evaluare au demonstrat competenţele profesionale ale  învăţătoarelor.

     În cadrul tradiţionalelor serbări „Ziua bunicilor”, „Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun”, „Mărţişor” implicînd activ părinţii, bunicii, fiecare clasă a prezentat un program artistic captivant.

    S-au organizat eficient în Săptămîna claselor primare: excursii de studiere a plaiului natal şi activităţile extracurriculare “Adio, drag Abecedar”, “Adio, clase primare”,,,Pâinea-o lacrimă de soare,o nesfârşită sărbătoare’’, Caranciuc V. , clasa a II-a ,,A’’, 27.05.2019 , ,,Familia-şcoală a dragostei şi arminiei”, 24.05.2019 Popescu L.,clasa a II-a ,,B”, educaţia muzicală:Subiectul:,,Limbajul muzical”,11.12.2018,clasa a III-a,,B”,Crucovici I.,prezentări de ore publice în cadrul seminarului raional al claselor primare:

*Activitatea în grup: Subiectul:,,Matematica în lumea poveştilor”, 29,11,2018, Caranciuc V., clasa a II-a ,,A”;

*Proiecte tematice:Subiectul:,,Miturile Greciei Antice”, 29,11,2018,Durnea T.,clasa a IV-a ,,A”;

*Educaţia moral-spirituală:Subiectul:,,Faptele bune-frumuseţea sufletului”,Strah O.,Clasa a III-a,,B”, 29.11.2018.

 

  Parada disciplinelor şcolare a demonstrat maturitatea şcolară adecvată, spiritul de colegialitate, atitudinea pozitivă faţă de şcoală, imaginaţia creatoare, sensibilitatea faţă de frumos.

Caranciuc Viorica,şef Comisie Metodică Învăţământ primar